Tin tức

Thông Báo bổ sung về Điều Khoản Sử Dụng ZingPlay

10-08-2020

Thân gửi quý người chơi ZingPlay

Ban Điều Hành ZingPlay xin thông báo tới toàn thể người dùng ZingPlay như sau:

Theo Điều Khoản Sử Dụng game ZingPlay: Ban Điều Hành nghiêm cấm mọi hành vi phá vỡ tính công bằng trong Trò chơi bằng việc (i) lợi dụng – bất kể là vô tình hay hữu ý – (các) lỗi trong Trò chơi, thiếu sót trong kịch bản, thiết kế của Trò chơi nhằm mục đích gian lận hay bất kỳ hành vi nào vi phạm Quy Định Trò Chơi; (ii) sử dụng phần mềm, ứng dụng và/hoặc thiết bị thứ ba để can thiệp vào Trò Chơi và/hoặc hệ thống máy chủ của Trò Chơi và/hoặc (iii) bất kì hành vi nào nhằm giành được lời thế nhiều hơn so với người chơi khác trái với Quy Định Trò Chơi.

Mọi hành vi cố tình gian lận như đánh cặp, bơm bài, chơi quây, làm giảm đi tính công bằng của trò chơi đều bị nghiêm cấm và xử lý tùy mức độ nghiêm trọng do BQT đánh giá (từ nhắc nhở đến khóa tài khoản vĩnh viễn).

Trong mọi trường hợp vi phạm Điều Khoản Sử Dụng của trò chơi, Ban Quản Trị là người đưa ra quyết định cuối cùng.