Tin tức

Hướng dẫn nạp In App Purchase_iOS

24-04-2018

BĐH ZingPlay xin thông báo hoàn thành bảo trì, dưới đây là hướng dẫn chi tiết nạp G qua In App Purchase Android (IAP)

Bước 1

Chọn mục nạp thêm G trong game

Bước 2

Chọn tab IAP và mức G muốn nạp

Bước 3

Chọn Mua

Bước 4

Nhập mật khẩu

Bước 5

Thiết lập tài khoản IAP bằng thẻ Visa/Master Card.

Nhập thông tin thẻ Tín dụng/Ghi nợ

Điền thông tin cá nhân để hoàn thành thiết lập tài khoản IAP

Bước 6

Nhấn Thanh toán để hoàn thành nạp IAP. Hệ thống sẽ tự động cộng Gold/G vào tài khoản của người chơi.