Tin tức

Lúa là gì ?

17-12-2012

L

úa là đơn vị tiền tệ thứ hai được sử dụng tại một số game của nhà game Zing Play.

Một số game sử dụng lúa ở nhà game Zing Play gồm: Tiến Lên Show Hàng, Tá Lả Lụm Lúa.

Có hai cách để có Lúa:

  • Mua các vật phẩm tặng Lúa trong cửa hàng.
  • Hoàn thành một số nhiệm vụ để nhận Lúa miễn phí. 

 

Lưu ý: Lúa trong Zing Play không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hiện kim.

 

Tiến Lên Show Hàng

 

Tá Lả Lụm Lúa