Tin tức

Cách vào Anh Hùng Chiến nhanh nhất

26-04-2013

Các chiến tướng thân mến!

T
eam Zing Play
xin được thông báo,

Anh Hùng Chiến là 1 sản phẩm hoàn toàn mới của cổng game giải trí Zing Play nên các Zper muốn trải nghiệm cần phải cài đặt Game Hall 2013 của Zing Play. Các Zper hãy chọn một trong ba cách cài đặt sau để có thể dễ dàng chơi được Anh Hùng Chiến.

Cài đặt trực tiếp:

Bước 01: Click vào nút "Tải Game"

 

Bước 02: Đăng nhập Zing Play 2013

Bước 03: Click vào Anh Hùng Chiến.


Bước 04: Vào game và chọn bàn chơi.


Bước 05: Chờ người chơi khác.


Bước 06: Hình ảnh Anh Hùng Chiến trong một ván đấu.

Đã có Game Hall 2013

Bước 01: Đăng nhập Game Hall 2013

Bước 02: Click vào Anh Hùng Chiến.


Bước 03: Cài đặt Anh Hùng Chiến.


Bước 04: Vào game và chọn bàn chơi.


Bước 05: Chờ người chơi khác.


Bước 06: Hình ảnh Anh Hùng Chiến trong một ván đấu.

Chưa có Game Hall 2013

Bước 01: Tải và cài đặt Game Hall 2013 để có thể chơi được Anh Hùng Chiến. Xem hướng dẫn tại đây.

 
Download Game Hall 2013

Bước 02: Click vào Anh Hùng Chiến.


Bước 03: Cài đặt Anh Hùng Chiến.


Bước 04: Vào game và chọn bàn chơi.


Bước 05: Chờ người chơi khác.


Bước 06: Hình ảnh Anh Hùng Chiến trong một ván đấu.

Đang sử dụng Game Hall 2012:

Do Anh Hùng Chiến là tựa game mới nhất của Zing Play nên các chiến tướng bắt buộc phải tải Game Hall 2013 và tiến hành cài đè lên Game Hall 2013.

Bước 01: Tải Game Hall 2013 và cài đè lên Game Hall 2012 để có thể chơi được Anh Hùng Chiến.

 
Download Game Hall 2013

Bước 02: Cài đặt Game Hall 2013 bình thường.


Bước 03: Đăng nhập Game Hall 2013

Bước 04: Click vào Anh Hùng Chiến.


Bước 03: Cài đặt Anh Hùng Chiến.


Bước 04: Vào game và chọn bàn chơi.


Bước 05: Chờ người chơi khác.


Bước 06: Hình ảnh Anh Hùng Chiến trong một ván đấu.

Hoàng Anh Đại Tướng Quân kính bút !