Tin tức

Bảo trì hệ thông nạp Gold bằng tin nhắn

30-07-2014

Q uý người chơi thân mến,

Nhằm nâng cao hệ thống để chất lượng phục vụ được tốt hơn, Ban Điều Hành sẽ tiến hành bảo trì việc nạp Gold qua tin nhắn SMS. Thời gian bảo trì cụ thể như sau:

Thời gian bảo trì:Từ 0h00 - 0h30, ngày 31/7/2014

Hùng Bá Thiên Hạ

Trong giai đoạn bảo trì, các mức độ ảnh hưởng cụ thể: Quý người chơi nhắn tin nạp Gold (đối với tấ cả các mạng điện thoại) sẽ không nhận được tiền trong game.

Sau thời gian bảo trì, các bạn có thể sử dụng lại dịch vụ nhắn tin nạp Gold qua SMS như bình thường. Chân thành cáo lỗi cùng Quý ZingPlayer về sự bất tiện này.

Nay kính báo,