Tin tức

[AMN] Bảo trì ngắn toàn bộ máy chủ vào lúc 23:00 ngày 03/09

03-09-2013

C


ác Zing Player thân mến,

Để nâng cao chất lượng phục vụ, Team Zing Play xin được thông báo kế hoạch bảo trì các server Ải Mỹ Nhân trên ZP như sau:

  • Thời gian bảo trì: từ 23:00 ngày 03/09 đến 01:00 ngày 04/09
  • Ảnh hưởng của bảo trì:
    • Các Zper sẽ không đăng nhập được vào game.

Sau thời gian này, các Zper có thể vào Ải Mỹ Nhân bình thường. Mong các Zper thông cảm về bất tiện này.