Tin tức

Tầm quan trọng của Pháo trong cờ tướng

04-05-2011

Các bạn game thủ Zing Play thân mến!

Đôi Pháo là đôi quân thêm vào của bàn cờ tướng. Trong lịch sử phát triển của cờ tướng, trước đời nhà Hán (Tiền Hán) trong bàn cờ tướng không có Pháo. Quất Trung Bí đời Đường đã phát triển gần như là toàn diện khai cuộc của Pháo. “Đi tiên Pháo đầu, đi hậu Bình phong Mã” là câu nói bất hủ! Ngũ Thất Pháo, Ngũ Cửu Pháo, Ngũ Lục Pháo, Thiếu Liệt Pháo, Đại Liệt Pháo, ... tất cả là những biến khai cuộc của Pháo.

Để đối lại với thế Pháo Đầu (Trung Pháo), cao thủ đời xưa có thế biến Bình Phong Mã (cổ điển: tấn chốt 3 – hiện đại: tấn chốt 7) khả dĩ mang lại sự cân bằng của bàn cờ. Mai Hoa Phổ là một thế biến mới để đối phó với Pháo Đầu Mã Đội. Mai Thanh Minh đã phát triển thế Phản Công Mã với mong mỏi đôi Xe được linh hoạt hơn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ đem lại sự bình cờ trong thế phong thủ với Pháo Đầu.

Những cao thủ đời sau chọn thế Tiên Nhân Chỉ Lộ, Thí Chốt Cuộc, Mã Quỳ Pháo Giăng... nhưng chung cuộc vẫn là cái biến của Khai Cuộc Pháo.

  • Pháo đến sau, nhưng pháo lại về trước
  • Pháo đến muộn nhưng Pháo làm hoàn hảo thêm cho bàn cờ
  • Pháo đến để làm tiền đề cho những thế biến khai cuộc

Nhưng Pháo cũng rất khó sử dụng. Pháo chỉ chuộng những cao thủ cầm quân. Quả vậy, hầu như tất cả những cao thủ tự cổ chí kim đều biết sử dụng Pháo một cách linh hoạt. Mã tuy rằng thiên biến vạn hóa (Thiên Lý Mã) nhưng so với Thiên La Địa Võng thì Pháo linh hoạt cũng không kém. Xuyên Tâm Sỹ là môt thế biến bất hủ của song Xe, nhưng thử hỏi, nếu không có Pháo liệu có còn thực hiện được thế xuất thần này được chăng? (2 thế biến Xuyên Tâm Sỹ: 1 với pháo đầu, 2 với pháo giác)

Nếu kể đến phép công thành thì có thể nói: không có thế nào công mạnh và hiệu quả hơn thế Pháo Đầu, nhưng phòng thủ thì Pháo Giăng quả là một cứu cánh.

Zing Play Team