sự kiện

[AMN] Bảo trì cập nhật sự kiện mới vào lúc 23:00 ngày 10/09

10-09-2013

C


ác Zing Player thân mến,

Để cập nhật chuỗi sự kiện mới, Team Zing Play xin được thông báo kế hoạch bảo trì các server Ải Mỹ Nhân trên ZP như sau:

  • Thời gian bảo trì: từ 23:00 ngày 10/09 đến 01:00 ngày 11/09
  • Ảnh hưởng của bảo trì:
    • Các Zper sẽ không đăng nhập được vào game.

Sau thời gian này, các Zper có thể vào Ải Mỹ Nhân bình thường. Mong các Zper thông cảm về bất tiện này.