Tin tức

Hệ thống nhiệm vụ trong Tiến Lên Miền Nam Ăn Đậu

16-03-2011

Các game thủ Zing Play thân mến!

Như đã thông báo từ trước, trong tháng ba này, Ban điều hành Zing Play sẽ tiến hành cập nhật một số tính năng mới cho game Tiến Lên Miền Nam Ăn Đậu. Cụ thể là Tiến Lên Miền Nam Ăn Đậu sẽ được bổ sung thêm hệ thống nhiệm vụ hàng ngày và hệ thống đối điểm lấy huy chương.

Nhiệm vụ hàng ngày

- Mỗi ngày người chơi sẽ nhận được 2 nhiệm vụ (1 nhiệm vụ cấp 1 và 1 nhiệm vụ cấp 2).

- Thời gian hoàn thành nhiệm vụ là 24h (giờ của hệ thống). Nếu không hoàn thành thì nhiệm vụ sẽ bị hủy và sang hôm sau sẽ có nhiệm vụ mới.

Nhiệm vụ thêm

- Đây là nhiệm vụ tốn phí. Các bạn sẽ dùng Đậu để trả phí khi nhận nhiệm vụ.

- Các bạn có thể nhận nhiệm vụ bằng cách nhấn nút “Nhận” trong giao diện nhiệm vụ.

- Nếu bạn không muốn làm nhiệm vụ nữa thì có thể bấm nút “Hủy”.

- Nhiệm vụ thêm không bị reset sau 24h như nhiệm vụ hàng ngày.

- Mỗi ngày người chơi có thể nhận tối đa 2 nhiệm vụ thêm/1 ngày. Nếu các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ thêm của ngày hôm đó thì phải đợi đến hôm sau mới có thể nhận thêm.

Danh sách nhiệm vụ

STT Nhiệm vụ cấp 1 Phần thưởng Số lượng
1 Hoàn thành 05 ván chơi phòng tập sự 100 Đậu 05
2 Đánh ra 1 sảnh 3 lá ( 5 lần) 100 Đậu 05
3 Đánh ra 1 sảnh 4 lá ( 03 lần ) 100 Đậu 03
4 Chặt 1 lá 2 100 Đậu 01
5 Về nhất 05 ván 100 Đậu 03
6 Đè được 1 đôi A 100 Đậu 01
7 Trong bộ bài không có quân A mà về nhất 100 Đậu 01
8 Đánh ra 3 đôi thông 100 Đậu 01
9 Về nhất với lá 2 cuối cùng 100 Đậu 01
10 Chơi 05 ván bàn 4 người 100 Đậu 05
11 Đè được 1 sảnh 5 lá 100 Đậu 01
12 Không về bét trong 10 ván 100 Đậu 10
STT Nhiệm vụ cấp 2 Phần thưởng Số lượng
1 Hoàn thành 05 ván chơi phòng chuyên nghiệp 200 Đậu 05
2 Đánh ra 1 sảnh 05 lá (05 lần) 200 Đậu 05
3 Đánh ra 1 sảnh 06 lá (2 lần) 200 Đậu 02
4 Đánh ra 1 sảnh 07 lá 200 Đậu 01
5 Chặt 1 lá 2 (2 lần) 200 Đậu 01
6 Chặt 2 lá 2 200 Đậu 01
7 Về nhất 10 ván 200 Đậu 05
8 Đè được 1 đôi A (2 lần) 200 Đậu 02
9 Trong bộ bài không có quân 2 mà về nhất 200 Đậu 01
10 Đánh ra 4 đôi thông 200 Đậu 01
11 Về nhất với lá bài 3 bích cuối cùng 200 Đậu 01
12 Chơi 10 ván bàn 4 người 200 Đậu 10
13 Đè được 1 sảnh 6 lá 200 Đậu 01
14 Không về bét trong 15 ván 200 Đậu 15

Huy chương nhiệm vụ

- Mỗi lần hoàn thành 1 nhiệm vụ bạn sẽ có 1 điểm.

- Điểm này bạn sẽ dùng để đổi huy chương.

- Mỗi huy chương sẽ có thời hạn hiển thị nhất định. Nếu hết thời hạn mà bạn chưa đổi huy chương mới thì huy chương của bạn sẽ biến mất.

STT Tên huy chương Số điểm Thời hạn (ngày)
1 Lá 03 06 06
2 Lá 04 12 09
3 Lá 05 18 12
4 Lá 06 24 15
5 Lá 07 30 18
6 Lá 08 36 21
7 Lá 09 42 24
8 Lá 10 48 27
9 Lá J 54 30
10 Lá Q 60 33
11 Lá K 66 36
12 Lá J 74 40

Nếu không có gì thay đổi, hệ thống nhiệm vụ của Tiến Lên Miền Nam Ăn Đậu sẽ được cập nhật vào ngày 17/03/2011. Ngay bây giờ, các bạn game thủ có thể cùng thảo luận về hệ thống nhiệm vụ của Tiến Lên Miền Nam theo liên kết bên dưới.

Zing Play Team