cộng đồng

Cờ Tướng: Bí quyết sử dụng Pháo

21-07-2011

Các bạn game thủ Zing Play thân mến!

Pháo là một quân cờ mạnh trong cờ tướng nhưng cũng rất khó sử dụng. Nếu kể đến phép công thành thì có thể nói: không có thế nào công mạnh và hiệu quả hơn thế Pháo Đầu, nhưng phòng thủ thì Pháo Giăng quả là một cứu cánh.

Zing Play

Chính vì vậy mà pháo chỉ chuộng các cao thủ cầm quân. Hầu như tất cả những cao thủ về cờ tướng đều biết sử dụng pháo một cách linh hoạt và thuần thục. Cùng với mã và xe, pháo được đánh giá là một trong ba mũi tấn công mạnh và linh hoạt nhất trên bàn cờ tướng.

Để các bạn game thủ Zing Play có thể hiểu rõ hơn các bí quyết sử dụng Pháo, Ban điều hành Zing Play xin được giới thiệu tới các bạn một số bài thơ nói về pháo và cách sử dụng quân cờ này.


Bí quyết đánh Pháo đầu


Trước tiên Pháo vào cung

So ra mạnh vô cùng

Mã luôn giữ Tốt giữa,

Sĩ lên che Tướng trung.

Tượng cần Xe yểm trợ

Tốt hai cánh nên bung.

Nếu đem Pháo lâm trận

Mã sang sông theo cùng.

Zing Play

Bí quyết trận Sĩ giác Pháo


Góc Sĩ, Pháo nằm yên

Hai Xe xuất trận tiền

Quá hà Xe Pháo thượng

Pháo và Mã kết liên

Xe đánh tung Sĩ Tượng

Mã Pháo cùng xông lên

Địch quân không lo thủ

Tướng tất bị bắt liền

Zing Play

Bí quyết chơi phi Pháo


Pháo đánh phá ngoài biên

Nhằm Tốt tiêu diệt liền

Pháo công vào chính diện

Rồi Pháo giác góc biên

Nhằm vào Sĩ chờ sẵn

Thừa cơ diệt Tượng liền

Nhờ vào Xe yểm trợ

Mã tung hoành ngang nhiên

Zing Play Team